architectuur = bouwen voor mensen

licht

In het werk van Linda van der Sanden speelt licht een hoofdrol. Het brengt nuances en contrast aan in de ruimtelijkheid en vorm van de ontwerpen.

'Daglicht heeft een positieve invloed op de mens. Dat geldt voor de hoeveelheid licht maar ook voor de kwaliteit van het licht. Door het ervaren van de wisseling van de seizoenen en het klimaat voelen mensen zich betrokken bij de buitenwereld, iets dat het welzijn van de mens bevordert. Bij licht van boven krijgt men contact met de hemel en valt zonlicht vaak op een bijzondere manier naar binnen. Hierdoor ontstaat rustBij licht door de gevel heeft de gebruiker contact met buiten. Hier kan men met zichtlijnen door het gehele interieur heen de gebruiker naar buiten trekken en het exterieur naar binnen halen. Hierdoor ontstaat dynamiek.'

Het resultaat is een licht, ruimtelijk gebouw waar de gebruiker zich optimaal thuis voelt.

omgeving

Ook de omgeving is belangrijk. Een gebouw staat nooit op zichzelf maar gaat een relatie aan met de plek.

'In mijn architectuur pas ik zichtlijnen toe om het gebouw te richten naar de omgeving waardoor specifieke plekken in de buitenruimte aansluiten op specifieke plekken in het interieur.'

Ruimtelijke gelaagdheid wordt gecreëerd dmv zonering. Deze zonering verhoogt de complexiteit van de ruimte en geeft de gebruiker een keuzemogelijkheid in het gebruik van de ruimte. Begrippen als afstand en nabijheid spelen hierbij een rol.

kleur

Kleur is een middel om de ruimtelijkheid te verhelderen. Tegelijkertijd geeft een kleurstelling iets aan over de gebruiker of de opdrachtgever van het gebouw.

'Ik pas vaak kleur toe om een bepaald ruimte-element aan te geven, een verbinding te maken tussen verschillende ruimtes of een overgang tussen binnen en buiten. Ik vind het belangrijk dat de stijl van het bedrijf of de sfeer van de bewoners van een woonhuis tot uitdrukking komt.'

Linda van der Sanden Architectenbureau streeft naar een heldere open uitstraling gecombineerd met een kleurstelling die bij de gebruiker past.

het bureau

Linda van der Sanden Architectenbureau is opgericht door Linda van der Sanden in 1995.

Linda van der Sanden is Architect-Bouwkundig Ingenieur, in 1987 afgestudeerd aan de Technische Universiteit, afdeling Bouwkunde.

Linda is ingeschreven in het architectenregister onder nummer 1.921127.002 en lid van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) sedert 1999.

signatuur

Linda van der Sanden Architectenbureau heeft een eigentijdse signatuur maar er is ruimte voor de eigen wensen van opdrachtgevers en kwaliteiten van het originele karakter van bestaande gebouwen.

Het bureau besteedt ruime aandacht aan de cliënt, het ontwerp, de uitwerking en de bouwbegeleiding.

'In een ideale werkverhouding is er sprake van een grote wisselwerking tussen architect en opdrachtgever en wordt een ontwerp gemaakt vanuit de beleving van de gebruiker. In het prilste stadium werk ik daarom met referentiebeelden en handschetsen en nodig ik opdrachtgevers uit om samen te schetsen en ideeën te leveren en worden er meerdere alternatieven onderzocht.

Een ontwerp is voor mij pas geslaagd als de opdrachtgever het idee heeft het zelf ontworpen te hebben!'

werkwijze

Na een eerste telefoongesprek volgt een persoonlijk gratis kennismakingsgesprek, meestal bij de opdrachtgever thuis of in het bedrijf, zodat gelijk een indruk ontstaat van de situatie. Er wordt geïnventariseerd wat de wensen en behoeftes van de cliënt zijn, waarna een passende, vrijblijvende offerte gemaakt wordt.

Na opdrachtverlening gaat de werkelijke opdracht van start.

Linda van der Sanden Architectenbureau staat garant voor een einddoel dat aansluit op de wensen van de cliënt. Zij ziet het als haar taak de genoemde, maar ook verborgen wensen te realiseren. In haar bestaanstijd sedert 1995 heeft het bureau nog nooit een ontevreden klant gekend. De meeste cliënten zijn enthousiast en verrast door het behaalde resultaat.

werkzaamheden

Linda van der Sanden Architecten is een bureau dat veel ervaring heeft opgedaan in de praktijk. Het bureau beheerst elk onderdeel van het bouwproces.

Tot de mogelijkheden behoren:

 • haalbaarheidsstudies
 • schetsontwerp
 • ontwerp
 • bouwvergunningaanvraag
 • bestek
 • ramingen en begrotingen
 • prijs- en contractvorming
 • uitvoeringstekeningen
 • bouwbegeleiding
 • directievoering

samenwerkingsvormen

Om haar slagkracht te vergroten en ter inspiratie werkt LSA samen met meerdere architectenbureaus.

 • DvdS architecten, een maatschap bestaande uit 
  • Linda van der Sanden Architectenbureau
  • Alexandra Dietzsch Architectuur, Spijk
 • BOUW-SAMEN, een samenwerkingsvorm met
  • Warries architect, Den Haag

Het geschenk dat Linda van der Sanden Architectenbureau haar klanten kan geven
is een omgeving waarin de gebruiker zich optimaal voelt.