Uitbreiding woonhuis Nootdorp

Uitbreiding bungalow met werkkamer, overlopend vanuit de woonkamer met een grote lichtstraat

de lichtstraat geeft prachtig licht van boven

de lichtstraat verbindt de uitbreiding met het bestaande woonhuis

zichtlijn naar buiten

grote ramen voor optimaal contact met buiten

de uitbreiding is een werkkamer met speciaal ontworpen meubilair en kasten

kijkje naar de entree

momenteel wordt een tweede uitbreiding gerealiseerd

hiermee is de woning levensloopgeschikt gemaakt

gooland01.jpg gooland08.jpg gooland10.jpg gooland04.jpg gooland05.JPG gooland09.jpg gooland07.jpg GoolandIIa.jpg Gooland2.jpg